Стоп булінг

Новоселицька загальноосвітня школа №3  І-ІІІ ступенів

пров. Шкільний, 5, м. Новоселиця,  60300, тел./факс 2-01-28,

е-mail: zoshnov3@gmail.com Код ЄДРПОУ 21436807

_____________________________________________________________________________

 

НАКАЗ

 

«__»_________2019

м. Новоселиця

 

Про організацію роботи з питань

протидії насильству та булінгу

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VІІІ, плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 №214, листів Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» від 29.12.2018 №1/9-790, «Методичні рекомендації щодо запобіганню та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5580 та з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії насильству та булінгу

НАКАЗУЮ:

  1. Призначити відповідальною особою за проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству та булінгу заступника директора з виховної роботи Вакарчук В.І.
  2. Затвердити склад комісії щодо  протидії  булінгу  у  школі, що додається.

3.  Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі, що додається.

  До 13.09.2019 р. ЗДВР Вакарчук В.І.

         4. Інформувати невідкладно директора закладу про випадки булінгу та домашнього насильства.

Постійно. Працівники закладу

         5. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб, що додається.

До 13.09.2019 р. ЗДВР Вакарчук В.І.

6. Затвердити порядок реагування на доведені випадки боулінгу та відповідальність осіб причетних до боулінгу, що додається.

До 13.09.2019 р. ЗДВР Вакарчук В.І.

7. Розмістити на веб-сайті закладу наступну інформацію:

– правила поведінки здобувачів освіти в  закладі;

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі;

– порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб причетних до булінгу;

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії булінгу.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи:                                                                С.А. Кока

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                               Директор школи

                                                                                                  ________С.А. Кока

Склад комісії

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів,

 щодо розгляду питань

з протидії булінгу

 

Голова комісії – С.А.Кока

Члени комісії:

В.І.Вакарчук – заступник директора з ВР

З.М.Бурлака – заступник директора з НВР

Р.О.Гульпе – практичний психолог

С.А.Дроздовська – соціальний педагог

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                Директор школи

                                                                                                   ________С.А. Кока

 

План заходів

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів , спрямованих на запобігання

та протидію булінгу

№ з/п

Зміст

Терміни виконання

Відповідальні

1.

Провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо протидії  булінгу: 1.перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини»;

2. розповсюдження буклетів

3.поширення інформації на сайті закладу та на сторінці у Facebook)

Вересень-жовтень

Січень-лютий

2019р.

ЗДВР

Вакарчук В.І.,

Соц.педагог – Дроздовська С.А.

5.

Провести педагогічну раду «Безпечна школа. Протидія булінгу в освітньому закладі»

Лютий 2019р.

ЗДВР

Вакарчук В.І.

6.

Опрацювати на засіданні МО класних керівників та класоводів питання: «Профілактика та подолання булінгу в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню»

Лютий 2019р.

ЗДВР

Вакарчук В.І.

7.

Залучати педагогічних працівників,батьків до участі в вебінарах, конференціях та ін. заходах щодо протидії насильству

Протягом року

Адміністрація закладу

8.

Сприяти взаємодії з підрозділами ювенальної поліції, соц.службами для роз’яснення наслідків противоправної поведінки

Протягом року

ЗДВР

Вакарчук В.І.

9.

Підготувати і провести години спілкування на тему протидії  насильству та булінгу

Протягом року

Кл.керівники

10.

Провести батьківські збори «Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем»

Протягом року

Кл.керівники

11.

Провести круглий стіл «Взаємодія педагогів, батьків, громадськості  з подолання негативних явищ  у дитячому середовищі»

Вересень 2019р.

Адміністрація закладу

12.

Провести флешмоб «Стоп – булінг!»

Квітень 2020р.

Пед.-організатор

13.

Організувати перегляд відеороликів  з подальшим обговоренням:

«Нік  Вуйчич про булінг у школ», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг» та ін.

Протягом року

Соц.педагог,

кл. керівники

14.

Провести години психолога «Я-ти-ми або як спілкуватись без конфліктів» (5-7 кл.)

Січень-квітень 2020р.

Пр.психолог

15.

Залучити до проекту «Мій найкращий друг» учнів 4 класу

Квітень 2020р

Пр.психолог

16.

Провести тренінгові заняття «Впевнена поведінка, як засіб протидії насильству» (6-8 кл.)

Січень-травень 2020р.

Пр.психолог

Заступник директора з ВР                                                             В.І.Вакарчук

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                               Директор школи   

_________С.А. Кока

 

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу
в Новоселицькій ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Зеленогайській ЗОШ І-ІІІ ступенів , забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву, на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

IV. Розгляд заяв

4.1. Отримана ,зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

Заступник директора з ВР                                                      В.І.Вакарчук

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

________С.А.Кока

                                                                                            

ПОРЯДОК

реагування на доведенні випадків булінгу

в Новоселицькій ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів

І.  Загальні положення

·         Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу в Зеленогайській ЗОШ І-ІІІ ступенів  , забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

·         Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу

·         Після отримання заяви про випадок булінгу в закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом по закладу.

·         Комісія проводить розслідування випадку булінгу протягом трьох робочих днів.

·         За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії)

·         З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу під підпис ознайомлюються їх виконавці.

·         Про результати розгляду заяви про випадок булінгу повідомляють заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>