2018/2019

ПЛАН

роботи шкільного методичного об’єднання

класних керівників

на 2018/2019 навчальний рік

Проблема:_

Використання інноваційних технологій з метою формування життєвих компетентностей учнів

   Голова методоб’єднання:  Твердохліб Р.П.

Проблема, над якою працює ШМО:Використання інноваційних технологій з метою формування життєвих компетентностей учнів.

 

Завдання:

1. Вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів.

2. Ознайомлення з новинами методичної літератури.

3. Ознайомлення з новою редакцією виховних програмами та вимогами до їх реалізації.

4. Організація вивчення рівня вихованості учнів.

5. Організація роботи з учнями різних груп (діти-інваліди; діти з багатодітних сімей; діти позбавлені батьківського піклування; діти групи ризику; діти з девіантною поведінкою, схильні до правопорушень та ін.)

6. Адаптоване застосування сучасних технологій у практиці виховної роботи в школі.

7. Забезпечення виконання державних програм членами МО (виховний план, виконання «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

8. Організація взаємовідвідування виховних заходів з метою обміну досвідом.

9. Організація роботи з атестації вчителів – класних керівників (творчі звіти).

10. Надання методичної допомоги молодим класним керівникам.

11. Узагальнення досвіду класних керівників і втілення його в практику.

12. Проведення звітів про самоосвіту вчителів та їхню роботу на курсах підвищення кваліфікації (виховна робота).

14. Вивчення і аналіз роботи класних керівників щодо проблемно-пошукової роботи.

15. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють зміцненню загальношкільного колективу.

16. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність; запровадження ними інноваційних виховних технологій у виховному процесі.

 

 

Засідання методоб’єднання

І засідання

Тема (проблема): Організаційне. Планування роботи.

 

Мета: провести аналіз роботи МО класних керівників, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності класних керівників, обговорити особливості подальшого планування та реалізації питань виховання; визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції класних керівників

 

Дата  проведення___17.09.2018

План роботи:

Тема

К-сть годин

Виконавець

теор

прак

уроч

1

Підсумки роботи МО за 2017-2018 н.р.

20 хв

Голова МО

2

Визначення основних напрямів методичної роботи на 2018-2019 н.р. Ознайомлення з новинками виховної роботи.

10 хв

ЗДВР

3

Обговорення плану роботи методичного об’єднання класних керівників на новий2018-2019 навчальний рік.

10 хв

Голова МО

4

Ознайомлення з нормативно-правовими документами на 2018/2019 н. р.

 • Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р та ін.
 • Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання.

20 хв

ЗДВР

5

Різне.

10 хв

ЗДВР, Голова МО

                                    

 

 Робота між засіданнями

 

 1. Використовувати різні форми й методи  виховання: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів та ін. для забезпечення правової освіти учнів.
 2. Виконання комплексних заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей на 2018 – 2019н.р.
 3. Складання соціального паспорту класу. Визначення дітей пільгових категорій . Уточнення  та  упорядкування  списків  учнів  груп  ризику (схильних до правопорушень, учнів, що стоять на внутрішкільному обліку), дітей з девіантною поведінкою  та  дітей,  що  потребують  особливої  педагогічної уваги.                                                             До 10.09
 4. Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  умов  сімей  учнів,  що  потрапили в складні життєві обставини, кризових сімей.
 5. Рейд-перевірка  умов  проживання  учнів,  схильних  до  правопорушень,  складання  актів.  Встановлення  контакту  з  ІСД  та  з  кримінальною  поліцією.
 6. Залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності (гуртки, секції, клуби)
 7. Класні керівники 1кл, 5 кл – складання актів обстеження житлово–побутових умов учнів.
 8. Підготовка  до  огляду  літописів  класних  колективів  та  інформаційних  вісників  (куточків)  класів.
 9. 9.     Організація індивідуальної роботи з учнями.

10. Організація самоосвіти класних керівників та визначення тематики самоосвітньої діяльності.

11. Взяти участь у засіданні педагогічної ради з питання «Адаптація учнів 5 класу».

12. Відвідування відкритих виховних заходів.

13. Взаємовідвідування класних годин

 1. 14.  Складання планів самоосвіти

 

Засідання методоб’єднання

ІІ  засідання

Тема(проблема): Упровадження інноваційних технологій у виховну роботу в світлі ідей В.О.Сухомлинського

Дата  проведення ____________

План роботи:

Тема

К-сть годин

Виконавець

теор

прак

уроч

1

Упровадження інноваційних технологій у виховну роботу класних керівників у світлі ідей В. О. Сухомлинського. (методичний веб-квест)

Протягом тижня

ЗДВР

2

Закон України про освіту. Освітній процес.

15 хв

 Голова МО

3

Інноваційні технології у роботі з гіперактивними учнями. Самовиховання.

20 хв

Класні керівникиПсихолог

4

Новітні технології у профілактиці травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті.

10 хв

Класні керівники

 

Робота між засіданнями

 

 1. Використовувати інноваційні форми й методи  виховання для забезпечення правової освіти учнів, навичок ведення здорового способу життя та запобіганню травматизму.
 2. Виконання комплексних заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей на 2018 – 2019н.р.
 3. Індивідуальна робота з учнями  групи  ризику (схильних до правопорушень, учнів, що стоять на внутрішкільному обліку), дітей з девіантною поведінкою  та  дітей,  що  потребують  особливої  педагогічної уваги.
 4. Контроль за станом відвідування учнями школи.
 5. Робота з батьками.
 6. Взяти участь у рейдах та акціях «Урок», «Вулиця», «Вокзал».
 7. Залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності (гуртки, секції, клуби)
 8. 8.     Організація індивідуальної та колективної роботи з учнями.
 9. Організація самоосвіти класних керівників та визначення тематики самоосвітної діяльності кожного класного керівника.

10. Відвідування відкритих виховних заходів.

11. Взаємовідвідування годин класного керівника.

12. Анкетування учнів та батьків з визначення сформованості ціннісного ставлення до суспільства та держави.

 1. 13.  Участь у педраді з теми «Упровадження інноваційних технологій у світлі ідей В.О.Сухомлинського» (27.11)

 

Засідання методоб’єднання

ІІІ   засідання

Тема(проблема):   Круглий стіл. Стан виховання  в учнів ціннісного ставлення до суспільства та  держави

Дата  проведення  _____________

 

План роботи:

Тема

К-сть годин

Виконавець

теор

прак

уроч

1

Аналіз  виховної  роботи  за І семестр 2018 – 2019 н.р.

10 хв

ЗДВР

2

Виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави як функція діяльності класного керівника. Використання інноваційних технологій.

30 хв

Голова МО, кл.керівники

3

-Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі з дітьми з девіантною поведінкою.- Профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків.

-Проблеми та досягнення у співпраці сім’ї та школи у формуванні морального становлення учнів.

10 хв

Психолог

4

Аналіз результатів моніторингу про стан впровадження Концепції та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Визначення рівня вихованості учнів.

20 хв

ЗДВР, психолог
5 Уточнення планів класних керівників на ІІ семестр  2018-2019 н.  р.

10 хв

Голова МО

 

  Робота між засіданнями

 

 1. Використовувати різні форми й методи  виховання: класні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів та ін. для забезпечення правової освіти учнів.
 2. Виконання комплексних заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей на 2018 – 2019н.р.
 3. Індивідуальна робота з учнями  групи  ризику (схильних до правопорушень, учнів, що стоять на внутрішкільному обліку), дітей з девіантною поведінкою  та  дітей,  що  потребують  особливої  педагогічної уваги.
 4. Контроль за станом відвідування учнями школи.
 5. Робота з батьками.
 6. Взяти участь у рейдах та акціях «Урок», «Вулиця», «Вокзал», «Інтернет клуби», «Дискотека» .
 7. Залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності (гуртки, секції, клуби)
 8. 8.     Організація індивідуальної та колективної роботи з учнями.
 9. Організація самоосвіти класних керівників та визначення тематики самоосвітної діяльності кожного

10. Відвідування відкритих виховних заходів.

11. Взаємовідвідування годин спілкування

 1. 12.  Участь у педраді з теми «Моральне становлення учнів в умовах сучасної школи»

 

Засідання методоб’єднання

ІV   засідання

Тема(проблема): Виховний аспект реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та Закону України про освіту.

 

Дата  проведення ________

План роботи:

Тема

К-сть годин

Виконавець

теор

прак

уроч

1 Шляхи реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та Закону України про освіту. 15хв Голова МО
2 Виховання учнівської молоді: методи, прийоми та форми роботи. 30 хв Класні керівники
3 Співпраця з державними установами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями участь у регіонально-культурологічних проектах. 10хв Соціальний педагог
4 Методичний фестиваль класного керівника:Взаємодія з батьками учнів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та Закону України про освіту.. 20 хв Класні керівники
5 Діагностування класних керівників  Концепція державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та Закон України про освіту.» 5 хв  психолог
6 Творчий звіт класних керівників, що атестуються. 15 хв Класні керівники що атестуються

 

Робота між засіданнями

 

 1. Використовувати інноваційні форми й методи  виховання для забезпечення правової освіти учнів.
 2. Виконання комплексних заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей на 2017 – 2018 н.р.
 3. Індивідуальна робота з учнями  групи  ризику (схильних до правопорушень, учнів, що стоять на внутрішкільному обліку), дітей з девіантною поведінкою  та  дітей,  що  потребують  особливої  педагогічної уваги.
 4. Контроль за станом відвідування учнями школи.
 5. Робота з батьками.
 6. Взяти участь у рейдах та акціях «Урок», «Вулиця».
 7. Залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності (гуртки, секції, клуби)
 8. Організація індивідуальної та колективної роботи з учнями.
 9. Організація самоосвіти класних керівників та визначення тематики самоосвітної діяльності кожного

10. Відвідування відкритих виховних заходів.

11. Взаємовідвідування годин класного керівника

12. Створення ініціативної групи щодо планування виховної роботи на 2018-2019 н.р.

Засідання методоб’єднання

V  засідання

Тема (проблема): Організаційне. Підсумки роботи.

 

Дата  проведення  _____________

План роботи:

Тема

К-сть годин

Виконавець

теор

прак

уроч

1 Підсумки виховної роботи за 2018-2019 н.р. 20 хв ЗДВР
2 Аналіз роботи над проблемою МО за 2018-2019н.р. 20 хв Голова МО
3 Звіт ініціативної групи щодо планування виховної роботи на 2019-2020н.р.«Коло ідей». Обговорення плану виховної роботи закладу. 30 хв Голова МО
4 Анкетування класних керівників з метою виявлення труднощів у роботі «Діагностична анкета» Всі члени МО Голова МО

Робота між засіданнями

 

 1. Визначення основних пріоритетів, напрямів роботи МО на 2018– 2019 н. р.
 2. Внесення пропозицій до плану роботи МО на 2018– 2019 н. р.
 3. Заповнення діагностичних анкет
 4. Використовувати інноваційних форми й методи  виховання учнів.
 5. Виконання комплексних заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей на період літніх канікул.
 6. Індивідуальна робота з учнями  групи  ризику (схильних до правопорушень, учнів, що стоять на внутрішкільному обліку), дітей з девіантною поведінкою  та  дітей,  що  потребують  особливої  педагогічної уваги на період літніх канікул.
 7. Робота з батьками.
 8. Взяти участь у рейдах та акціях «Вулиця», «Дискотека» на період літніх канікул.
 9. Організація самоосвіти класних керівників та визначення тематики самоосвітної діяльності кожного на період літніх канікул

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>