Поради батькам учнів п’ятого класу

Поради батькам учнів п’ятого класу

1. Зняти напругу дітей, ви­кликану навчанням у 5-му класі:

• Створити атмосферу спів­робітництва з дітьми.

• Надавати дітям психологіч­ну допомогу під час виконання домашніх завдань.

• Посилити контроль за ус­пішністю й поведінкою дітей.

2. Тримати тісний зв’язок з учителями-предметниками і класними керівниками.

3. Допомагати класному керівнику в позакласних захо­дах.

4. Спілкуватися з дітьми у вихідні дні з метою встанов­лення контакту між батьками і дітьми.

5. У ваших дітей проблем­ний — переломний період, тому будьте особливо спостережливі, уважні, терплячі.

6. У 5-му класі розширився обсяг матеріалу з основних пред­метів, зросла кількість предметів, тому збільшується час для підго­товки уроків.

7. Забезпечте вдале поєднання відпочинку, фізичної праці та ро­боти над уроками своїм дітям.

8. Програми включають біль­ше теоретичного матеріалу, тому слід привчати дітей міцно завча­ти окремі правила з математики, української мови, природознав­ства.

9. Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Нехай вдома вони виразно чита­ють усі тексти, що задано з різних предметів.

10. Заведіть дітей у бібліотеку, читальний зал не силою, але при­вчайте до повсякденного читання художньої літератури, просіть їх переказати прочитане.

11. Стежте за порадами учите­лів, записаними у щоденниках та робочих зошитах.

12. Дбайте про те, щоб дитина навчалась бути охайною у всьому, включаючи бережне ставлення до підручників.

13. Ніколи не поспішайте з ви­сновками ні про дитину, ні про вчителя — прийдіть у школу, по­спілкуйтесь з учителем.

14. Намагайтеся придбати у сімейну бібліотеку різноманіт­ні словники та довідкову літера­туру, у сімейну бібліотеку різноманітні словники та довідкову літературу.

15. Пам’ятайте, що клас, де навчається ваша дитина — ціле трьох колективів: дітей, батьків, учителів. Чим дружніші, ціле­спрямованіші будуть ці колек­тиви — тим у кращій атмосфері буде формуватись ваша дитина. Це залежить від кожного і від вас теж.

16. Не забувайте: дитину не можна карати за невміння, а терпляче вчити, підказувати, ра­дити, допомагати, підтримувати.

17. Керуйтесь у спілкуванні з дитиною правилом: найдієві­ший засіб виховання — особис­тий приклад.

18. Дбайте про всесторонній розвиток своєї дитини.

19. Вмійте ставити себе на міс­це дитини.

20. Пам’ятайте: праця, зокре­ма навчальна, не приносить шко­ди вихованню дитини, а бездіяль­ність — перший ворог.

 

 

Вчитель початкових класів,

Керівник  методоб’єднання початкових класів

Фуштей  С. В. 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>